ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

91 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

Line : 0899828044
Line : @977whcid
Email : rajapark.tech@gmail.com
Call : 085-6630824-5 , 061-7402111

  •         ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง       โทร.097-9987865
  •         ดร.สุธัญญา ตรึกตรอง     โทร.084-4341117
  •         ผอ.วัลภา หมิแหละหมัน  โทร.098-0140353
  •         FB : วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 816-0-57255-1 ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 816-0-57255-1 ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์